Horse Head (Translated)

Back

TRANSLATIONS:

Do you know Tagalog? Marunon ka bang man Tagalog?

We’re so lucky! Swerte naman natin!

Yes, Oo,

Of course we will, Oo, naman,

Vampire and Avenger, who are you to invade my vineyard? Who do you think you are? Anong ginagawa nyo, Bampira at Tagapaghiganti sa aking Ubasan? Anong akala mo sa sarili mo?

We have come to avenge your victims, demon! Nandito kami, para ipaghiganti ang mga naging biktima mo, Demonyo!

Victims? Biktimas?

You are mistaken. Nag-kakamali kayo. You are wrong/you are mistaken.

People have been disappearing for many months, maraming buwan tao ang nawawala,

One found dead just last week. We rescued one of your victims just now. Isang bangkay ang

natagpuan, makalawa lang. Tapos, kanina lang, naligtas namin ang bago mong biktima.

I understand you, Na-iintindihan ko kayo,

But I’m not the killer, it was a Berbalang. Pero, hindi ako ang pumapatay, kundi ang mga

We found you, tormentor of our brother. Nandito ka lang pala, tagausig ng aming kapatid,

Your brother is a murderer, Mamamatay-tao, ang kapatid ninyo,

We are Manananggal and Mambabarang, Hindi mo ba kami kilalala? Manananggal at Mambabarang kami,

We do not have to lower ourselves to speak to such filth. Hindi naming kailangang magsalita ng salita nyo. Makapangyarihan at kinatatakutan kami.

Devour her! Kainin mo sya!

You’ve failed to kill me, Tikbalang, Nabigo ka sa pag patay sa akin, Tikbalang,

Your blood will water your vines. Dugo mo ngayon ang gagamitin ko, pang dilig ng mga ubas mo!

You are a great idiot! You allowed a Tikbalang to fool you, Ang tanga mo naman! Itaw ang nabigo. Hinayaan mong linlangin ka ng isang Tikbalang na tulad ko,

Finally, Your victims have been given justice. Sa wakas, mabibigyan na rin ng katarungan ang pagpatay sa ga na-biktima mo.

Brother! Kuya!